Annuleringsvoorwaarden

YIPretreats heeft het recht een aangeboden programma te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de trainer of overmacht. In geval van annulering door YIPretreats heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnamebedrag, wat YIPretreats binnen 3 werkdagen zal overmaken. YIPretreats en de deelnemer hebben geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Indien de deelname aan een retraite door de deelnemer wordt geannuleerd, is de deelnemer de volgende annuleringskosten aan de retraitegever verschuldigd:

  • Tot 8 weken voor aanvang 20% van het deelnamebedrag;
  • Van 8 weken tot 6 weken voor aanvang 30% van het deelnamebedrag;
  • Van 6 weken tot 4 weken voor aanvang 50% van het deelnamebedrag;
  • Van 4 weken tot 2 weken voor aanvang 75% van het deelnamebedrag;
  • Van 2 weken tot 1 dag voor aanvang 100% van het deelnamebedrag.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door YIPretreats op tijd en in goede orde is ontvangen.

Indien de deelnemer niet in staat is het door hem of haar geboekte retraiteprogramma bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan de retraitegever zijn doorgegeven. Er worden dan administratiekosten in rekening gebracht, te weten 5% van het deelnamebedrag.

YIPretreats heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een programma.

Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van de staf van de locatie of YIPretreats niet opvolgen, kunnen uit het programma verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van het deelnamebedrag.

Scroll naar boven